เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

อวยพรวันเกิดท่านอธิการบดี

บุคลากรของคณะศิลปะและการออกแบบ และคณะดิจิทัลอาร์ต นำโดยคณบดีทั้งสองคณะ  รองศาสตราจารย์พิศประไพ สาระศาลิน และอาจารย์อำนวยวุฒิ สาระศาลิน เข้าอวยพรวันเกิด ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ณ อาคาร 1 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554

เรื่องเล่าชาวล้านนาที่วัดภูมินทร์พระอุโบสถวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน

จิตรกรรมและประติมากรรมในวัดภูมินทร์สะท้อนเรื่องราวของชาวล้านนาที่เมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่อุดมด้วยมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและศาสนาในแถบล้านนาตะวันออก สะท้อนออกมาให้เห็นด้วยแหล่งธรรมะอย่างวัดวาอารามที่มีอยู่มากมาย ชาวล้านนาแต่เดิมมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและดำเนินชีวิตไปตามทางในหลักของพระพุทธศาสนา วิถีชีวิตของชาวเมืองน่านในวันนั้น เราสามารถรับรู้ได้ด้วยปลายพู่กันบนจิตรกรรมฝาผนังของ 'วัดภูมินทร์' ในวันนี้ 'วัดภูมินทร์' ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญของจังหวัด ตามประวัติพงศาวดารเมืองน่านได้ระบุไว้ว่า วัดแห่งนี้สร้างโดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์เจ้าผู้ครองเมืองน่าน สร้างหลังจากที่ครองเมืองได้ 6 ปี เมื่อพ.ศ.2139 แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า 'วัดพรหมมินทร์' ภายหลังได้เพี้ยนกลายเป็น 'วัดภูมินทร์' ในที่สุด สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี้คือสถาปัตยกรรมที่สวยงาม โดยมีอาคารหลักที่ใช้เป็นทั้งพระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดีย์ประธาน อาคารด้านทิศตะวันออก - ตะวันตกเป็นพระวิหาร และอาคารทิศเหนือ - ใต้ เป็นพระอุโบสถมีประตูเปิดได้ทั้ง 4 ทิศ และมีพระประธานองค์ใหญ่แบบสุโขทัย 4 องค์ มีชื่อเรียกว่า 'พระพุทธมหาพรหมอุดมศักยมุนี' ซึ่งหันพระพักต์ไปยังประตูในแต่ละด้าน มีเจดีย์อยู่ตรงกลางเป็นหลักของเขาพระสุเมรุ แสดงถึงทั้ง 4 ทวีปตามความเชื่อพระไตรปิฎก นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือ 'ฮูปแต้ม' ที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่รอบพระอุโบสถ ภาพเขียนบอกเล่าเรื่องราวนิทานชาดกตามพระพุทธศาสนา เกี่ยวข้องกับเรื่องนรก สวรรค์ บาป บุญ ซ้ำยังสะท้อนเรื่องราวของความเป็นอยู่ท้องถิ่นของชาวน่าน วิถีชีวิต การเลือกคู่ครองของชาวไทลื้อในสมัยอดีตกาล โดยภาพที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามมากที่สุดในทั้งหมดนั้นคือภาพของปู่ม่าน ย่าม่าน คล้ายเป็นการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาวชาวล้านนาในอดีต
'ปู่ม่าน-ย่าม่าน' ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่คล้ายเป็นการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาวชาวล้านนาในอดีต


อาจารย์สมเจตน์ วิมลเกษม นักวัฒนธรรมสายเลือดน่านได้เล่าว่า จิตกรรมฝาผนังที่อยู่ในวัดภูมินทร์เป็นภาพเขียนที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตเก่าแก่ของคนเมืองน่าน อย่างเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาจะเป็นภาพเขียนนิทานพระพุทธชาดก จันทกุมารชาดก ซึ่งแตกต่างจากที่วัดอื่นตรงที่ถึงแม้จะมีภาพวาดตามชาดก แต่ก็ได้อารมณ์การดำเนินชีวิตของคนเมืองน่าน ภาพวาดจากเรื่องพัทธณกุมารเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นค่านิยมของคนล้านนาสมัยก่อนที่ว่า ผู้หญิงต้องทอผ้าเป็น หากทำไม่เป็นก็จะไม่มีใครเลือกไปออกเรือน หรือการที่บุรุษต้องสักยันต์เพื่อแสดงถึงความเป็นชายชาตรี นอกจากนี้ยังสอดแทรกเรื่องราวคติธรรมชีวิต และได้เขียนเล่าไปถึงตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาตั้งกรมสุนในประเทศช่วงยุคของการล่าอาณานิคมสมัยนั้นไว้ด้วย สำหรับผู้วาดภาพจิตกรรมบนฝาผนังวัดภูมินทร์ทราบชื่อคือ 'ทิดบัวผัน' หรือชื่อเรียกทางเหนือว่า 'หนานบัวผัน' ศิลปินพื้นบ้านล้านนาที่ได้วาดภาพในวัดหลวง จึงทำให้เห็นว่าเป็นภาพวาดนั้นเป็นฝีมือของช่างชาวบ้าน ส่วนเทคนิคเรื่องการวาดภาพและการใช้สียังเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันต่อไปว่า เหตุใดในสมัยที่ยังไม่มีโรงเรียนช่าง หนานบัวผันกลับใช้เทคนิคการวาด การผสมสี และใช้สีเป็น คาดกันว่าอาจเป็นเทคนิคที่ได้มาจากช่างเมืองหลวง หรือแท้จริงอาจเป็นเทคนิคดั่งเดิมของชาวเมืองเหนือ และหากสังเกตจะเห็นว่าสีที่ใช้วาดนั้นซึมลึกและไม่ทรุดโทรมเหมือนฝาผนังที่ทา นอกจากจิตกรรมฝาผนังแล้ว สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของที่นี้คือประติมากรรมรูปปั้นพญานาค หรือที่เรียกกันว่า 'นาคสะดุ้ง' อันมีความเชื่อว่าพญานาคนั้นมีหน้าที่คอยปกปักรักษา ซึ่งศิลปินหลายคนยอมรับว่าหากจะหาพญานาคที่ปั้นได้อย่างมีพลังเสมือนพญานาคที่วัดภูมิมินทร์นั้นหาได้ยากยิ่ง
ภาพสะท้อนวิถีชีวิตในอดีต

“อาจารย์ถวัล ดัชนีเคยบอกว่า รูปปั้นนาคที่นี้นั้นงาม เป็นสุดยอดของช่างปูนปั้น ไม่ใช่เป็นเพียงปูนแต่แสดงออกถึงพลังเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่านาคนี้เฝ้ารักษาวัดภูมินทร์ นอกจากนั้นยังมีความเชื่อที่ว่าหากได้ลอดท้องนาคที่นี้จะไม่ตกอบายภูมิทั้ง 4 ซึ่งเกี่ยวโยงกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา นาคที่นี้จึงเป็นเหมือนต้นแบบของนาคในหลายๆ วัด” อาจารย์สมเจตน์กล่าว การลอดท้องรูปปั้นพญานาควัดภูมินทร์ เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมของชาวเมืองน่าน เป็นพิธีกรรมที่เชื่อกันว่าใช้รักษาคนป่วยหรือโรคที่รักษาไม่หายในอดีต จะทำพิธีสืบชะตา โดยเอาเสื้อผ้าของคนป่วยไปลอดใต้ท้องพญานาค ถ้าไม่หายก็อธิฐานว่าขอให้จากไปด้วยความสงบ ทว่าจริงๆ แล้วอาจเป็นการสร้างกุศโลบายส่งเสริมจิตใจให้ผู้ป่วยเห็นว่าญาติพี่น้องไม่ทอดทิ้งกันแม้ยามเจ็บยามไข้ สำหรับชาวต่างเมืองที่ลอดก็เชื่อกันว่าจะได้กลับมาเยือนเมืองน่านอีกครั้งหนึ่ง จิตรกรรมและประติมากรรมในวัดภูมินทร์นั้น ไม่ได้มีเพียงความสวยงาม แต่ยังสะท้อนเรื่องราวของชาวเมืองน่านล้านนาแห่งนี้ไว้มากมาย เป็นภาพเขียนที่ส่งสารบางอย่างถึงอนุชนรุ่นหลัง
โดย : นภสร ไชยคำภา

2 เขตชุมชนศิลปะสร้างสรรค์ สุดยอดแนวคิดจากจีน

ปรากฏการณ์ 798 ติดอาวุธให้ไอเดียเป็นทั้งเลขที่ตั้ง และชื่อเรียกของอดีตโรงงานผลิตอาวุธสงครามที่กลายมาเป็นศูนย์ออกแบบสุดฮอตแห่งเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ที่บรรดาครีเอทีฟ หรือนักออกแบบบอกเป็นเสียงเดียวว่าพลาดไม่ได้ “ต่อ สันติศิริ” กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งเอเยนซี่ TBWA จะพาเราไปค้นความหมายของแหล่งผลิตอาวุธทางสงคราม มาเป็นการผลิตอาวุธทางเศรษฐกิจ จากการที่อยู่ในวงการ Design และ Creative เราก็จะได้ยินได้อ่านจากที่โน่นที่นี่ เรื่องปรากฏการณ์การเกิดขึ้นของ 798 เสมอ ถ้ามีพรรคพวกกันได้ไปเจอ กลับมาก็ต้องพูดว่า “ต้องไปดูให้ได้” มีทั้ง Art Gallery, Studio, Museum, Photography Gallery, Mini Concert, ร้านหนังสือ และ Caf? มีงานศิลป์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และจะได้เห็น Artist กำลังทำงานใน Studios ของเขา ผมเองก็อยากเห็นศิลปะในเมืองจีนว่าเป็นอย่างไรในเวลานี้ เพราะเริ่มมาแรงมาก มีหนังสือเกี่ยวกับศิลปะของเมืองจีนอยู่ทั่วไป และเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกขายได้ราคาเป็นล้านเหรียญ ซึ่งเมื่อไม่กี่ปีมานี้ดูเหมือนไม่ได้เด่นกว่าเมืองไทยเท่าไรนัก พอได้จังหวะกิเลสสุขงอม ก็กระโดดขึ้นเครื่องบินไปปักกิ่งทันทีกับเพื่อนคอเดียวกัน
ไปถึง 798 แรกๆ ก็ค่อนข้างงงเพราะเขากำลังขุดท่อก่อสร้างกันทั่วทุกแห่ง ดูเหมือนว่ากำลังจะเตรียมพร้อมสำหรับโอลิมปิกมั้ง? บรรยากาศคล้ายกับเดินเข้าไปในโรงงานหรืออุตสาหกรรมเก่าๆ ที่มีโรงงานขนาดย่อมๆ มากมาย ตอนแรกนึกว่ามีแค่ตึกใหญ่ๆ ตึกเดียว เราก็ถามคนแถวนั้นว่า “Gallery อยู่ที่ไหน?” เขาก็ชี้ไปเรื่อยๆ แต่แล้วพอเดินลึกเข้าไปเราก็ค่อยๆ เห็นรูปปั้นที่น่าสนใจตามข้างทาง เช่น ตามต้นไม้มีรูปปั้นคนแก่ยักษ์นั่งอยู่หรือมังกรที่มีตัวเป็นคนและมีสีเหมือนมังกรเร็กเก้ พอเริ่มหลุดเข้าไปในตึกไหนตึกหนึ่ง ซึ่งข้างนอกก็ดูเหมือนโรงงานธรรมดา ข้างในกลับกลายเป็น Space ที่ทันสมัยมาก มีแสงเข้ามาได้อย่างดี งานที่แสดงก็เป็นงานที่เราสนใจ ทั้งที่ๆ ธรรมดาถ้าไป Gallery ทั่วไป เวลาดูงานศิลปะจะเกิดคำถามว่า “เอ๊ะ! มันแปลว่าอะไร?” แต่ว่างานศิลปะในเมืองจีนเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจได้ มี Human Touch มีบางสิ่งที่เรามีอารมณ์ร่วมด้วยได้ แล้วก็ไปเห็นป้ายนิทรรศการงานของ Andy Warhol จัดแสดงอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่ง มี Original Prints แสดงอยู่ด้วย เราตกใจมากเพราะปกติต้องบินไปดูงานแสดงตามเมืองใหญ่ๆ อย่าง ปารีส ลอนดอน นิวยอร์ก แต่ที่นี่ก็มี Andy Warhol ถือว่าเป็นศิลปินที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นผมมาก และคิดว่าจะยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปิน ครีเอทีฟ นักออกแบบ รุ่นใหม่ในยุคต่อๆ ไปอีกนาน แล้วเราก็เริ่มเซอร์ไพรส์แบบตลึงว่า “โอ้โฮ เมืองจีนทำขนาดนี้หรอ?” ทุกครั้งที่เดินหลุดเข้าไปในมุมไหนมุมหนึ่งจะเห็นว่ามีการปรับเปลี่ยน จัด Space ได้อย่างมีลักษณะเฉพาะตัวและแปลกใหม่กันทั้งนั้น หลายแห่งเก็บอุปกรณ์ที่อยู่ในโรงงานนั้นเอาไว้เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ เพราะเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ใน Gallery ที่อื่นในโลกนอกจากนั้นก็มี Caf? เท่ๆ อาหารอร่อย ดูทันสมัย มีร้านหนังสือที่เทียบกับร้านหนังสือดีๆ ในนิวยอร์กได้เลย มีหนังสือ Limited Edition ที่หาซื้อกันใน e-bay ทั้งมี Collection นิตยสารของอเมริกันและยุโรปเก่าๆ ที่น่าสนใจและหายาก เฉพาะร้านนี้ร้านเดียวผมก็สามารถหายเข้าไปในนี้ได้ทั้งวัน น่าเสียดายที่ Photography Gallery ปิดซ่อมแซมอยู่ เราก็เลยอยากรู้ว่า “ใครเป็นคนรับผิดชอบ ใครเป็นคนเริ่มต้น นี่คืออะไรกันแน่” พอได้อ่านหนังสือถึงรู้ว่านี่เป็นโรงงานผลิตอาวุธสมัยปี 50’s โดยมีชาวเยอรมันตะวันออกเป็นคนออกแบบ ซึ่งใช้งานได้เป็นอย่างดี มีพื้นที่กว้าง มีหลังคาสูง เพดานรับแสงได้ดีไม่ต้องใช้ไฟฟ้า สวรรค์ของศิลปินและนักออกแบบ
ไดโนเสาร์มาทำอะไรอยู่ในร้านหนังสือ
พอศึกษามากเข้าไปก็เริ่มเห็นภาพใหญ่ว่า 798 คงไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ คงมีรัฐบาลช่วยสนับสนุนอย่างแน่นอน วันหนึ่งในไม่ช้านี้ 798 ต้องเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของปักกิ่งไม่น้อยไปกว่ากำแพงเมืองจีน หรือพระราชวังต้องห้าม คิดว่าที่รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนศูนย์รวมงานศิลปะและงานออกแบบ เช่น 798 และตามเมืองใหญ่อีกหลายแห่งทั่วประเทศจะมี Galleries เปิดขึ้นอีก 100,000 แห่ง เพราะเขารู้ว่าเขาไม่สามารถจะเป็นแหล่งผลิตราคาถูกของโลกไปได้นานนัก ไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะต้องขึ้นราคา ดังนั้นหากสินค้าไม่ได้รับการออกแบบก็ไม่สามารถขายได้ เขาถึงสนับสนุนให้ศิลปิน นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ รุ่นใหม่ๆ มีศูนย์รวมเพื่อให้เกิด Interaction เกิดการสร้างแรงบันดาลใจซึ่งกันและกัน และจากตรงนี้คนกลุ่มนี้จะกลายเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองจีน เมื่อวันหนึ่งที่เมืองจีนไม่สามารถผลิตของถูกกว่าคนอื่นได้อีกต่อไป ในจีนจะยังมีนักออกแบบเก่งๆ มากมาย เพราะวันนี้ทุกอย่างในโลกคือการออกแบบ แม้แต่เส้นก๋วยเตี๋ยวของอิตาลียังได้รับการออกแบบจาก Phillip Starck หรือจะเป็น ช้อน ส้อม กิ๊บ หวี รองเท้า ปากกา นาฬิกา รถยนต์ ไม้จิ้มฟัน ข้าวของที่เราใช้ล้วนแล้วเกิดจากการออกแบบทั้งสิ้น ทุกอย่างถ้าไม่มีความคิดสร้างสรรค์ก็ต้องขายถูกอย่างเดียว


giftshopรัฐบาลเราก็ได้เห็นความสำคัญและได้สร้างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creativity and Design Center –TCDC) ที่ชั้น 6 เอ็มโพเรียม เป็นแหล่งให้ข้อมูล จัดนิทรรศการ จัดบรรยาย สัมมนา ให้เด็กรุ่นใหม่ได้เปิดโลกทัศน์ ได้เรียนรู้จากนักออกแบบระดับโลก ไม่จำเป็นต้องไปเรียนถึงเมืองนอก ก็มีโอกาสที่จะสัมผัสถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ได้ หวังว่าจะได้นำรูปแบบนี้ไปใช้ให้กว้างขวางขึ้นทั่วประเทศ น่าเสียดายหลายหน่วยราชการของไทยยังแยกกันบริหารและไม่ทำงานไปในทิศทางเดียวกันเท่าที่ควร เราจึงยังต้องใช้ความสามารถส่วนตัวเป็นหลัก ถ้าเราไม่รวมตัวเป็นก้อนเดียวกันและมาช่วยกันแบบเป็นขบวนการ เราจะสู้เขาได้ยากในอนาคต ถ้า Creativity คืออาวุธทางเศรษฐกิจ เมืองจีนกำลังสร้างขีปนาวุธที่น่ากลัว ในขณะที่บ้านเราอาจกำลังทำปืนฉีดน้ำเล่นกันในงานสงกรานต์ จะเปิดตลาดจีน ต้อง 798 ความสำเร็จของ 798 ในการสร้างตัวเป็นศูนย์ศิลปะแห่งใหม่ของโลกใบนี้ เข้าขั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียว แม้ว่า 798 จะตั้งอยู่ในเขตเฉาหยาง ซึ่งไม่ได้อยู่ศูนย์กลางของเมืองปักกิ่งเสียทีเดียว แต่ด้วยการอัตราการขยายตัวของเมืองระดับเดียวกับความเร็วของรถที่วิ่งบนทางด่วนชั้นดีของปักกิ่ง ทำให้เขตเฉาหยางแทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เมือง ที่ใครต่อใครรวมทั้งแบรนด์ต่อแบรนด์ อยากจะพาตัวเองให้ไปปรากฏตัวอยู่ที่นั่นสักครั้งหนึ่ง นอกจากนักท่องเที่ยว ศิลปินจากทั่วโลก 798 ยังถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของนักการตลาดที่ต้องการเปิดตัวสินค้าของตัวเองให้เป็นที่สนใจของผู้บริโภคระดับบนของปักกิ่งหรือกับตลาดจีน
เป็น Location Hit สำหรับนักถ่ายรูป Fashionเพราะตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา มีสินค้าหลายต่อหลายแบรนด์ เข้าคิวมาจัดงานเปิดตัวที่นี่มากมาย บางงานอาจจะไม่ได้จัดที่ 798 โดยตรง แต่ก็อยู่ในพื้นที่โรงงานทหารเก่าแห่งนี้ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ตัวอย่างเช่น Sony เคยจัดงานกาลาในการเปิดตัวสินค้าใหม่ นาฬิกา Omega Watchmaker จัดงานแฟชั่นโชว์ที่ Yan Club ซึ่งเป็นส่วนโรงอาหารเก่าของโรงงาน Christian Dior เชลล์ (Royal Dutch Shell) และ โตโยต้า ก็จัดอีเวนต์ที่นี่แล้วทั้งสิ้น จึงไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกใจที่สถานที่แห่งนี้จะมีซูเปอร์โมเดลระดับโลกมาปรากฏตัวตามแบรนด์ต่างๆ เหล่านี้ ทั้งแบรนด์และคนดังเหล่านี้ ก็ไม่ต่างจากเชื้อไฟอย่างดี ที่ช่วยโหมให้โซนศิลปะที่รัฐบาลจีนตั้งใจปั้นขึ้นนี้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ซึ่งเชื่อแน่ว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้น คงทำให้รัฐบาลจีนไม่หยุดแผนการสร้างธุรกิจเชิงสร้างสรรค์แห่งใหม่ในอนาคตให้ได้เห็นกันอีกแน่ๆ เครนยักษ์ที่ยังเก็บเอาไว้เป็นเอกลักษณ์ของ 798
เรื่อง ต่อ สันติศิริ by Positioning Magazine

3rd Fine Arts International Conference 2011
May 26-27, 2011
Imperial Queens Park Hotel
Exploring Fine Arts Network
Art & Design Challenges

Hosted by:
Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University
In collaboration with:
The United Nations, Educational Scientific and Culture Organization (UNESCO)
Hosted by:
Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University
In collaboration with:
The United Nations, Educational Scientific and Culture Organization (UNESCO)
The Indonesian Institute of Arts (ISI)
Dali University
Birmingham Institute of Arts and Design (BIAD)
University of Northern Iowa
China Conservatory of Music3rd Fine Arts International Conference 2011
May 26- 27
Imperial Queens Park Hotel
Bangkok, Thailand


BACKGROUND
Fine art describes any art form developed primarily for aesthetics and/or concept rather than utility. This type of art is often expressed in the production of art objects using visual and performing art forms, including painting, sculpture, ceramic, music, dance, theatre, architecture, photography and printmaking. Schools, institutes, and other organizations still use the term to indicate a traditional perspective on the art forms, often implying an association with classic or academic art.
In Thailand, Fine Arts are concerned in many aspects to develop socials and humanities. Fine Arts research and innovation create advantages and opportunities for art and design pieces through rapidly growing techniques. As Fine Arts move forward as a fast pace of market drivers, new creation of arts and innovation design continue to face challenge and keeping up with social requirements for quality, safety and convenient as well as socials and humanities also environmental and economical concerns.
3rd Fine Arts International Conference will bring together the pieces of Art and Design from the academic of art and design around the world which co-operate by UNESCO and the network university. Here will explore the complete fine arts conference and exhibition.
The Faculty of Fine Arts at Srinakharinwirot University which has been established for 19 years and offer fine arts degree leading to the DA., with its goal to provide fine arts education, research and service will host 3rd Fine Arts International Conference on fine arts in association with CFADT
Partnering institutes / organizations:
The United Nations, Educational Scientific and Culture Organization (UNESCO)……………
The Indonesian Institute of Arts (ISI)............................................................................................................
Dali University (DU), The University attracts students from 27 provinces and includes fifteen colleges and five science research institutes. It offers eight master’s degree programs, 30 undergraduate programs and 21 three-year programs in liberal arts, science, medical science, engineering, education, law, and management. Last year, the total enrollment was approximately 26,000,of which over 500 were foreign students who came from more than 15 countries. DU has been SWU’s co-operation delegation since February, 2009.
Birmingham Institute of Arts and Design (BIAD) BIAD is the largest centre for art, design and media education outside London. The history of the faculty dates back to 1843, when the Birmingham School of Design was founded. The faculty is now located on five campuses across the city. All post graduate courses involve students in innovative research and vocationally valuable experience. They also act
as an entry point to doctoral research. BIAD is recognized nationally for our record in research. BIAD is now co-operation for summer session and expected to be SWU’s incoming academic collaboration.
University of Northern Iowa (UNI): The University of Northern Iowa, also referred to as UNI, was established in 1876 as the Iowa State Normal School. In 1909, it was renamed to Iowa State Teachers College. In 1961, it became the State College of Iowa. The university adopted its current name in 1967. The main campus of UNI encompasses over 900 acres in Cedar Falls, Iowa.
China Conservatory of Music :……………………………………………………..
ABSTRACT GUIDELINE
The organizing Committee invites you to submit an abstract(s) related to Arts and Design for oral or poster presentation at 3rd Fine Arts International Conference. Each abstract should be submitted to one appropriate forum as follows:
All abstracts of approximately 300-350 words in English must be email submitted at faresearch@swu.ac.th. (Please follow the Instruction to Authors attached). Authors should be indicated their preferences for oral presentations as possible. However, the committee reserves the right to assign the accepted abstracts to oral or poster presentation due to allotted time availability. Accepted abstracts will be notified to the corresponding authors via e-mail
ABSTRACT SELECTION CRITERIA
Papers submitted to present at 3rd Fine Arts International Conference should have not been published elsewhere prior to the conference. The submitted abstracts will be review by the International Fine Arts Committee based on originality, quality, significance etc.
Please note that the Organizing Committee reserves the right to publish the accepted abstracts and/or papers on books and/or CD.
Submission Fees:
By April 15 After April 19…………………………………………
Graduate Student B.1,500.- B.2,000.-
Delegate Thai Academy B. 3,000.- B.5,000.-
Delegate Academy $100 $500
Non- Delegate Academy $200 $700
(Require support letter from Institute)
EDITORIAL Cancellation request received on or before May 16, 2011are refundable,
Less a processing fee of $150. No refunds after May 16, 2011.
All cancellation must be in writing via e-mail to the conference coordinator.
CONFERENCE COORDINATOR
Research and Education Office:
Faculty of Fine Arts
Srinakharinwirot University, Bangkok 10110,Thailand.
Tel: +66(0)2649 5000 ext.5361
Fax: +66(0)2649 5933
E-mail: faresearch@swu.ac.

ตัวอย่างงานวิจัยสร้างสรรค์ทางศิลปะ อารยา ราษฎร์จำเริญสุข

ทิวทัศน์ในสภาวะหนึ่งของจิต (Mataphorical landscape)การสอน กระบวนการคิด เพื่อสร้างผลงานสร้างสรรค์


อ.กฤษฎา แสงสืบชาติ

ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมาย จะชี้ให้มองเห็นสาระบางประการ จากข้อสังเกตของผู้เขียนเกี่ยว กับ
เรื่องความคิด กระบวนการคิด ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งแล้วแต่จะเรียกกันตามความเข้าใจในหลักวิชา หรือ ทฤษฎี
ต่าง ๆ ที่ปรากฎขึ้นในขณะนี้
ในฐานะครูผู้สอนวิชาออกแบบผู้หนึ่งมีความเห็นคล้อยด้วยว่าจำเป็นเหลือเกินที่ต้องพยายามให้ลูกศิษย์ของข้าพเจ้า
คิด / แสดงกระบวนการคิด และเลือกหนทางเพื่อนำสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในการออกแบบผลงานสร้างสรรค์ วิชัย
ประสิทธ์ิวุฒิเวชช์ กล่าวว่า เทคนิคการสอนที่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์มีหลายวิธี ครูจำ
เป็นต้องเลือกใช้ให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งบางครั้งต้องใช้มากกว่า 1
เทคนิควิธี จึงจะทำให้นักเรียนมีปริมาณความคิดอย่างเพียงพอ นักเรียนจะใช้วิจารณญาณ ตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออก
ทีละด้าน ทีละประเด็น ให้คงเหลือแต่สิ่งที่ใช้ได้ มาเป็นแนวทางชี้นำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่
http://fineart.buu.ac.th/v1/engine/sites/default/files/kitsada.pdf