เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Rangsit University International Design Symposium “Work in Progress”

                 คณะศิลปะและการออกแบบ คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ 7th International Conference for Design for Sustainability of Japan จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Rangsit University International Design Symposium “Work in Progress” เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ และงานออกแบบให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

                   โดยมีการจัดนิทรรศการและการเสวนาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติ อาทิ Mr.Singgih S. Kartono ผู้ก่อตั้ง Magno Brand ประเทศอินโดนีเซีย, Prof. Fumi Masuda จากมหาวิทยาลัย Tokyo Zokei University ประเทศญี่ปุ่น, Prof. Han Koning จาก Hanze University of Applied Sciences, Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์, คุณมกร เชาว์วาณิช นายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์แห่งประเทศไทย และ Design Director บริษัท Cerebrum Design คุณศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ นายกสมาคมสมาคมแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกแห่งประเทศไทย (TACGA) และคุณฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Bangkok Architectural Research (B/A/R)