ถวายสมัญญาราชินี'อัคราภิรักษศิลปิน' ศิลปินยิ่งใหญ่ผู้รักษางานศิลปะ วธ.ถวายพระราชสมัญญาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และใน ฐานะที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทำนุบำรุงงานศิลปะ กระ ทรวงวัฒนธรรมจึงถวายพระ ราชสมัญญา ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่
กรุงเทพฯ * วธ.ถวายพระราชสมัญญา "อัคราภิรักษศิลปิน" แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในฐานะที่ทรงทุ่มเททำนุบำรุงงานศิลปะไว้เป็นสมบัติของชาติ จัดนิทรรศการยิ่งใหญ่ที่สยามพารากอน
ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 7 สิงหาคมนี้ นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  แถลงข่าวการจัดงานมรดกภูมิ ปัญญา "ผ้าไทย" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ว่า จากการที่ วธ.ได้แต่ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานถวายพระราชสมัญญาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ขณะนี้ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทนราชเลขาธิการ ได้ลงนามในหนังสือ สำนักราชเลขาธิการ เลขที่ รล 0002.5/20453 แจ้งมายัง วธ.ว่า ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ว่า วธ.ในนามคณะกรรมการวัฒน ธรรมแห่งชาติ (กวช.) ถวายพระราชสมัญญา "อัคราภิรักษศิลปิน" (อัก-คะ-รา-พิ-รัก-สิน-ละ-ปิน) มีความหมายว่า ศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลในครั้งนี้
นางสุกุมลกล่าวว่า ความหมายของคำว่า อัคร หมายถึง ยิ่งใหญ่ เป็นเลิศ เป็นยอด คำว่า อภิรักษ์ หมายความว่า ระวัง รักษา ป้องกัน ปกป้อง พระราชสมัญญาทั้งหมดจึงมีความหมายว่า ศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกป้องรักษางานศิลปะ ซึ่ง กวช.มีความเห็นร่วมกันแล้วว่า การถวายพระราชสมัญญาครั้งนี้เนื่องด้วยสำนึกในพระปรีชาสามารถล้ำเลิศทุกแขนง ทรงตระหนักในคุณค่าความงดงามของศิลปะ ทรงทุ่มเทพระกำลังทั้งปวงในการทำนุบำรุงงานศิลปะไว้เป็นสมบัติศิลป์แห่งแผ่นดินไทย ทรงฟื้นฟูงานศิลปะที่แทบจะสูญสิ้นให้กลับมาสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนชาวไทย
ด้านนางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า การจัดงานมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การ ค้าสยามพารากอน ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญต่างๆ ดังนี้ นิทรรศการมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติ โดยนิทรรศการแบ่งเป็น 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระอัจฉริยภาพผ่านใยไหม เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจความรักความผูกพันระหว่างพระราชินีกับราษฎรของพระองค์, เรื่องเล่าห้องทรงงาน ซึ่งประชาชนจะได้เห็นห้องทรงงานที่เต็มไปด้วยผ้าไทย ที่ทาง สวธ.ได้จำลองมาให้เห็นพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงช่วยเหลือราษฎรให้ยืนได้ด้วยลำแข้งตนเองจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ส่วนที่ 2 ผ้าไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ส่วนที่ 3 ผ้าทอไทย สุดยอดงานช่างฝืมือ เป็นเรื่องราวความรู้เชิงวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญผ้าไทย ส่วนที่ 4 ผ้าทอ มรดกร่วมอาเซียน รวบรวมลวดลายผ้าในภูมิภาคอาเซียน ส่วนที่ 5 การแสดงทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าไทย และส่วนที่ 6 การจำหน่ายสินค้าผ้าไทย การออกร้านผ้าไทยต่างๆ
นางปริศนากล่าวว่า ยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทย ดีไซน์อาเซียน ในวันที่ 15 ส.ค. เวลา 18.00 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดการแสดงผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย"ผ้าไทย" โดยนักออกแบบของสถาบันกูตูร์ (Courtour) และสุดยอดดีไซเนอร์ไทยในวันที่ 28 ก.ย.นี้อีกด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนไปชมพระจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
อธิบดี สวธ.กล่าวด้วยว่า ในปี 2555 สวธ.ได้รวบรวมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยเบื้องต้นได้คัดเลือกมรดกภูมิปัญญาในสาขาต่างๆ ทั้งหมด 30 รายการ เน้นภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ อาทิ ศิลปะการแสดงภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ ดนตรี และภูมิปัญญาการทอผ้าไทยของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยผ้าไทยที่จะมีการขึ้นทะเบียน เบื้องต้นมีประมาณ 10 ราย โดยในวันที่ 9 ส.ค. จะมีการประชุมสรุปจำนวนรายการมรดกภูมิปัญญาที่จะประกาศขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาอีกครั้ง จากนั้นในวันที่ 29 ส.ค. จะมีการประกาศรายชื่อมรดกทางภูมิปัญญาอย่างเป็นทางการต่อไป.

Visual Project@TCDC Audio-Visual Project


Visual Project@TCDCWhen01-31 August 2012 | 10:30-21:00
WhereLiving Wallpaper and Kiosk (Creative space), TCDC


Free Admission

Enjoy an interesting line up of film screening Tuesday through Sunday at the Creative Space in Kiosk and Living Wallpaper in front of TCDC Resource Center.

Showtime
Creative Space: 14.00 – 20.00
Living Wallpaper: 10.30 – 21.00

August 2012
“Which country would you most like to visit?”
Certainly, one of the most popular destinations is England.
Once topic about England is brought to conversation, memories and imagination will bring out numerous interesting stories from people who have been there, whether for travel or study…

This August, TCDC presents four quintessential English films that reflect vast cultural diversity in this fascinating nation.

*All DVD movies are available at TCDC Resource Center. To use the Multimedia room, please contact Mini Info Guru counter (for TCDC members only)Name :The King’s Speech

Country : UK

Release year :2010

Director : Tom Hooper

TCDC movie code : K 551 2010 MOVIE 


The King’s Speech tells the story of the man who became King George VI, the father of Queen Elizabeth II. After his brother abdicates, George (‘Bertie’) reluctantly assumes the throne. Plagued by a dreaded stammer and considered unfit to be king, Bertie engages the help of an unorthodox speech therapist named Lionel Logue. Through a set of unexpected techniques, and as a result of an unlikely friendship, Bertie is able to find his voice and boldly lead the country through war.
Name :Lock, Stock and Two Smoking Barrels

Country : UK

Release year :1998

Director : Guy Ritchie

TCDC movie code : L 813 1998 MOVIE 


Four London working class stiffs pool their money to put one in a high stakes card game, but things go wrong and they end up owing half a million pounds and having one week to come up with the cash.
Name :Happy-Go-Lucky

Country : UK

Release year :2008

Director : Mike Leigh

TCDC movie code : H 252 2008 MOVIE 


Poppy Cross is happy-go-lucky. At 30, she lives in Camden: cheeky, playful, frank while funny, and talkative to strangers. She’s a conscientious and exuberant primary-school teacher, flatmates with Zoe, her long-time friend. She’s close to one sister, and not so close to another. In this slice of life story, we watch her take driving lessons from Scott, a dour and tightly-wound instructor, take classes in flamenco dance from a fiery Spaniard, encounter a tramp in the night, and sort out a student’s aggressive behavior with a social worker’s help. Along the way, we wonder if her open attitude puts her at risk of misunderstanding or worse. What is the root of happiness?
Name :A Hard Day’s Night

Country : UK

Release year :1964

Dairecetor : Richard Lester

TCDC movie code : H 258 1964 MOVIE 


The Beatles – the world’s most famous rock and roll band – travel from their home town of Liverpool to London to perform in a television broadcast. Along the way they must rescue Paul’s unconventional grandfather from various misadventures and drummer Ringo goes missing just before the crucial concert.


Living Wallpaper Screening Schedule: 10.30 – 21.00

Day1-12 August 201214-19 August 201221-26 August 201228-31 August 2012
TuesdayThe King’s SpeechLock, Stock and Two Smoking BarrelsHappy-Go-LuckyA Hard Day’s Night
WednesdayLock, Stock and Two Smoking BarrelsHappy-Go-LuckyA Hard Day’s NightThe King’s Speech
ThursdayHappy-Go-LuckyA Hard Day’s NightThe King’s SpeechLock, Stock and Two Smoking Barrels
FridayA Hard Day’s NightThe King’s SpeechLock, Stock and Two Smoking BarrelsHappy-Go-Lucky
SaturdayThe King’s SpeechLock, Stock and Two Smoking BarrelsHappy-Go-LuckyA Hard Day’s Night
SundayLock, Stock and Two Smoking BarrelsHappy-Go-LuckyA Hard Day’s NightThe King’s Speech


Creative Space Screening Schedule: 14.00 – 20.00

Day1-12 August 201214-19 August 201221-26 August 201228-31 August 2012
TuesdayA Hard Day’s NightHappy-Go-LuckyLock, Stock and Two Smoking BarrelsThe King’s Speech
WednesdayHappy-Go-LuckyLock, Stock and Two Smoking BarrelsThe King’s SpeechA Hard Day’s Night
ThursdayLock, Stock and Two Smoking BarrelsThe King’s SpeechA Hard Day’s NightHappy-Go-Lucky
FridayThe King’s SpeechA Hard Day’s NightHappy-Go-LuckyLock, Stock and Two Smoking Barrels
SaturdayA Hard Day’s NightHappy-Go-LuckyLock, Stock and Two Smoking BarrelsThe King’s Speech
SundayHappy-Go-LuckyLock, Stock and Two Smoking BarrelsThe King’s SpeechA Hard Day’s Night